Добредојдовте на сајтот на Викас

Welcome to the Vikas web site

 

 

 

Викас дооел увоз-извоз Скопје

Тоне Томшич 25/1-14, 1000 Скопје, Р. Македонија

тел/факс: +389 2 24 35 123

mail: contact@vikas.mk

 

Vikas dooel uvoz-izvoz Skopje

Tone Tomsic 25/1-14, 1000 Skopje, R. Macedonia

tel/fax: +389 2 24 35 123

mail: contact@vikas.mk

 

Македонски       English      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vikas dooel 2010, Design by Boby